UMUGANURA W’ UBU UGERARANYWA UTE N’ UWO HAMBERE?

Mu mateka y’u Rwanda, Umuganura watangiye kwizihizwa mu kinyejana cya cyenda uza kongera guhabwa imbaraga n’Umwami Ruganzu II Ndoli (1510-1543). Waje Kandi guhagarikwa bitegetswe n’ubutegetsi bwa gikoloni mu 1925. Muri 2015 Leta y’ u Rwanda yashyizeho uburyo butuma uyu munsi wongera kwizihizwa inagena igihe uzajya wizihirizwa. Inzira y’umuganura yakorwaga umwaka wose guhera mu ibiba kugeza mu isarura no gusangira uwo musaruro. Abantu bamwe bakunda kwibaza uko umuganura w’ubu wagereranywa n’uwo hambere mu gihe hari ibintu bimwe byahindutse mu mitegurire n’imigendekere yawo.

Mu kumenya uko wagereranya ubu buryo bwo kwizihiza uyu munsi ukomeye mu mateka n’umuco by’abanyarwanda ni ngombwa kubanza kumenya icyo uyu munsi wari ugamije n’uburyo wakorwaga.

Uyu muhango wakorwaga kuva ku rwego rw’igihugu kugera ku rwego rw’umuryango, wabaga umwanya wo kwishimira no gusangira umusaruro wabonetse ndetse no gufata ingamba z’ibihe biri imbere. Ibi kandi bikaba byaratumaga abanyarwanda barushaho kunga ubumwe mu mibanire yabo. Ibi bikurikira ni bimwe mu bigaragazwa bituma habaho impinduka mu kwizihiza umuganura ubu ugereranyije no hambere:

  • Iterambere mu bukungu

Mu Rwanda rwo hambere, imyuga abanyarwanda bakoraga yari ubuhinzi, ubworozi, ubuhigi ndetse n’ububumbyi. Ubuhinzi n’ubworozi nibyo byari byiganje byakorwaga n’abanyarwanda benshi ari nabyo umuganura washingiragaho. Muri iki gihe ubukungu bw’u Rwanda bwateye imbere imyuga y’abanyarwanda iriyongera. Ubucuruzi n’inganda, ubukerarugendo n’ibindi ni bimwe mu bikorwa bishya byavutse. Ibi bituma umusaruro abanyarwanda bishimira urenga imbibi z’ubuhinzi n’ubworozi.

  • Ukwiyongera kw’ibihingwa

Mu Rwanda rwo hambere ibihingwa byaribwaga byabaga ari ibikomoka ku masaka, inzuzi, isogi n’uburo. Uko ibindi bihingwa bishya byagiye biza mu gihugu, amafunguro nayo yariyongereye ava ku mutsima w’amasaka n’uw’uburo, inzoga y’urwagwa ndetse n’iy’ikigage. Ibi byatumye mu kwizihiza umuganura hari andi mafunguro n’ibinyobwa bishobora gukoreshwa mu gusangira ku munsi w’umuganura

  • Ikoranabuhanga

Ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere mu bikorwa bitandukanye. Nko mu buhinzi hamwe na hamwe hasigaye hakoreshwa imashini zihinga n’izitunganya umusaruro. Mu mitegurire y’amafunguro naho hari bimwe mu byahindutse hari ama mashini ateka n’atunganya inzoga bitandukanye n’uko byakorwaga hambere ndetse n’ibikoresho byakoreshwaga. N’ubwo ibi byahindutse ariko, ntibyakuyeho umumaro w’umuganura n’ireme ufite mu muco nyarwanda.

Mu kwizihiza umuganura ku rwego rw’igihugu byabaye tariki ya 3 Kanama 2018 i Nyanza mu ntara y’ Amajyepfo, Minisitiri w’umuco na Siporo Madamu Uwacu Juliene yagarutse ku musaruro wabonetse uyu mwaka mu nzego zitandukanye aho umusaruro ukomoka ku buhinzi n’ubworozi wazamutseho 8% n’aho uw’ubucuruzi n’inganda ukazamukaho 7%. Ibi bikaba byaratewe na gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda (Made in Rwanda) n’ urwego rwa serivisi. Minisitiri Uwacu yashimiye abantu bose bagize uruhare kugirango ibi bigerweho. Yanavuze kandi ko mu gutangira umwaka wa Kinyarwanda bijyana n’umwaka w’imihigo mu ngengo y’imari ya 2018-2019 bityo ibyo twishimira twagezeho bikwiye kuba intango kugirango umwaka utaha umusaruro uzarusheho kwiyongera kandi n’abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza. Kugira ngo ibi bizagerweho buri wese akwiye gukora atikoresheje kuko umurimo unoze ariwo uzatuma tugera aho twifuza. Uyu muhango wiganjemo imbyino nyarwanda z’itorero Urukerereza wanaranzwe no kuganuza abatarabonye umusaruro mwiza bahabwa inka n’ibiribwa. Hanabayeho kandi imihango itandukanye nko gushimira indashyikirwa, kwinikiza, guha abana amata, ndetse n’ubusabane.

Umubyeyi Claudine umwe mu bagize Inteko Izirikana, agereranya Umuco w’abantu n’ubuzima bw’ikimera aho gitakaza amwe mu mababi yacyo kikamera andi kandi uruti n’imizi byacyo bikagumaho. Uku niko umuco ukwiye kumera aho hari ibintu bimwe bigenda bivamo hakagira ibindi byiyongeramo ariko ishingiro ryawo rigahoraho kuko ariryo shingiro rya byose.

 

Byanditswe na

Mugwaneza Jean Paul